Hvad er vægtløftning

Olympisk vægtløftning er en sportsgren, hvor det handler om for udøveren at løfte så tung en vægt som muligt over hovedet. Dette lyder måske meget simpelt, og måske endda lidt primitivt, men det kræver langt mere end de fleste tror.
Vægtløftning er en sport, hvor man i de to løft: træk og stød, bliver udfordret på både sin teknik, hurtighed, styrke og smidighed.

Vægtløftning er altså ikke at sammenligne med helt normal vægttræning. At blive en god vægtløfter kræver at man er en alsidig atlet, og der skal lægges mange træningstimer for ethvert kilo der kommer på stangen.
Derudover er vægtløftning et glimrende supplement til en lang række af andre sportsgrene, da man kan opnå stor forbedring på en lang række fysiske egenskaber.

Bagsværd Vægtløftnings Klub

Bagsværd Vægtløftningsklub ligger på Bagsværd Stadion, og er en klub der igennem sine 40 år både har haft atleter til europa- og verdensmesterskaber samt de olympiske lege. I Bagsværd Vægtløftningsklub sætter vi stort fokus på, at vores medlemmer skal kunne mødes og træne under gode sociale forhold.

Vi ønsker i Bagsværd Vægtløftningsklub at skabe nogle rammer, hvor der både er plads til at mødes og være social, samt at kunne forbedre sig sportsligt og sundhedsmæssigt.

Bagsværd Vægtløftningsklub har et højt niveau i Danmark, og vi ønsker derfor også at give de bedste muligheder for dem der gerne vil dyrke vægtløftning på konkurrenceplan, og opnå gode nationale og internationale resultater.

Hvis du søger noget af det overstående, vil vi med glæde invitere dig ned i vores klub til prøvetræning. Træningstider, beliggenhed osv. Findes under fanenInformation.

Ordet klub indgår i vores navn, noget vi mener er en meget væsentlig detalje. Bagsværd Vægtløftnings Klub er ikke kun et sted man kommer for at træne, som i et ordinært Fitness-center, men et sted hvor vi forventer at vores medlemmer deltager aktivt i klublivet.

Det er meget vigtigt for os at man i Bagsværd Vægtløftnings Klub tør være en del af et socialt fællesskab. Et fællesskab hvor man kommer hinanden ved og mødes omkring træningen.

Vi ønsker af vores medlemmer, at de deltager i det sociale liv omkring klubben. Dette vil blandt andet indebære at deltage i vores årlige nytårsstævne som traditionen tro altid bliver efterfulgt af en middag for klubbens medlemmer. At medlemmer frivilligt tager initiativ til at give en hånd med, når Bagsværd Vægtløftnings Klub skal arrangere stævner, samt støtter op om de medlemmer der deltager i konkurrencer er også vigtige dele i forbindelse med at være et godt klubmenneske hos os.

Klubbens værdi grundlag
Vi løfter i flok
Vi gør vores bedste
Vi fejrer vores succeser
Vi lærer af erfaring
Vi skaber nyt
Vi deler ud af vores erfaringer
Vi hjælper hinanden
Klubånd og foreningsliv

Det er bestyrelsens overordnede mål, at Bagsværd Vægtløftnings Klub skal være et rart sted at komme, og hvor positive oplevelser er det man mest oplever, hvad enten man er løfter eller motionist.
Vi opfordrer derfor til en god omgangstone trænere, løftere, motionister i mellem. Vi forventer, at medlemmerne kan udvise en sund og almindelig opførsel overfor hinanden.
Med klubånd menes endvidere, at vi alle er ansvarlige for at få VORES klub til at fungere optimalt.
Som medlem i foreningen bør man i ny og næ føle sig forpligtet til at bidrage med en hånd ved stævner eller sociale arrangementer. Kan denne forpligtigelse afløses af lyst så er man et rigtigt klubmenneske som skaber ægte foreningsliv.

Kasper Nørr, formand.

Information til Crossfittere

Den store CrossFit-bølge der har ramt Danmark, har også haft stor betydning for dansk vægtløftning. I Bagsværd Vægtløftnings Klub er vi glade for den udvikling, der nu også sikrer at dansk vægtløftning også er i vækst, derfor har vi, og ønsker også gerne, medlemmer der gerne vil fordybe sig mere i vægtløftning, ved siden af deres CrossFit.

Klubbens forventninger
Hvis man som CrossFit-udøver ønsker at dyrke vægtløftning i Bagsværd VK, skal man dog være opmærksom på at det forventes at udøveren også deltager aktivt i det sociale liv i klubben, samt deltager og repræsenterer klubben til vægtløftningsstævner, hvad enten vægtløftning er den primære eller sekundære sport.

Hvad kan vægtløftning give til CrossFit
For at være en god CrossFitter skal man beherske mange egenskaber, og vægtløftning er en af disse. Da vægtløftning fylder en stor del i CrossFit, er det vigtigt at have en forståelse for den tekniske udførelse af tunge løft, og det er noget vi kan hjælpe med i Bagsværd VK. Hvis man arbejder målbevidst på dette, vil det både give bedre resultater, men også formindske risikoen for skader.